AKOSW

advokátní kancelář

      REPRAVO.CZ

JUDr. Petr Jahelka

  • absolvent Právnické fakulty ZČU v Plzni
  • praxi advokátního koncipienta vykonával v Jindřichově Hradci a v Praze
  • od roku 2006 je samostatný advokát

Specializuje se zejména na smluvní a spornou agendu v oblasti obchodního práva, občanského práva a developmentu. Zabývá se mimo jiné problematikou smluv o dílo, kupních smluv či leasingu, včetně problematiky vymáhání pohledávek z těchto závazkových vztahů, jak soudní cestou tak i v rozhodčím řízení. Má také řadu zkušeností z oblasti trestního práva.

Kontakt: petr.jahelka@akosw.cz