AKOSW

advokátní kancelář

      REPRAVO.CZ

JUDr. Marie Oswaldová

  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  • praxi zahájila jako soudce Obvodního soud v Praze
  • řadu let pracovala jako právník Československé námořní plavby a.s.
  • od roku 1989 pracovala jako ředitelka právního odboru banky
  • od roku 1996 je samostatná advokátka

Absolvovala několik zahraničních stáží, má zkušenosti v oblasti konkurzního/insolvenčního řízení a krizového managementu Specializuje se na bankovní právo, přípravu developerských projektů a jejich financování a má velké zkušenosti s insolvenčním řízením

Kontakt:

E-mail: oswaldova@akosw.cz

Tel.:+420602834320