AKOSW

advokátní kancelář

      REPRAVO.CZ

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY VE SLOVENSKÉ REPUBLICE:

Poskytování právní služby ve Slovenské republice:

Pro českou i zahraniční klientelu zajišťujeme právní služby i ve Slovenské republice prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře In Law s.r.o. se sídlem Zahradnická 36, 821 08 Bratislava – Ružinov

kancelář:

Zahradnická 36, 821 08 Bratislava – Ružinov

Prostřednictvím této advokátní kanceláře zajišťujeme poskytování právní služby ve Slovenské republice v obdobném rozsahu jako v České republice

www.inlaw.sk

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ:

Při zajišťování služeb pro naše klienty spolupracujeme v oblasti daňového poradenství a finančně-ekonomického poradenství s dlouholetým partnerem v této oblasti, společností Burian a partner, s.r.o.Burian a partner, s.r.o.
IČ: 29028361

Na Pankráci 58, 140 00, Praha 4

www.burianpartner.cz
+420 731 187 234

EXEKUTOŘI:

V rámci naší dlouhodobé praxe nejen v oblasti vymáhání pohledávek úzce spolupracujeme s několika exekutorskými úřady, v podstatném rozsahu s níže uvedenými exekutorskými úřady a to nejen v oblasti vymáhání vykonatelných pohledávek, ale i osvědčování stavu a sepisování exekutorských zápisů. Tato spolupráce následně pak vede samozřejmě i ke komplexní službě našim klientům, když profesionální úroveň těchto úřadů zaručuje zachování jejich právní jistoty i ve fázi výkonu rozhodnutí.

JUDr. Milan Suchánek – soudní exekutor

Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9

www.exekucepraha.cz
+420 266 032 031

JUDr. Lukáš Jícha – soudní exekutor

Exekutorský úřad Přerov
Komenského 38
752 02 Přerov

www.eujicha.cz
+420 588 003 999

NOTÁŘI:

V případě potřeby, jsme připraveni našim klientům zajistit velmi operativně služby notáře, a to i mimo kanceláře notářů.

Mgr. Michaela Oswaldová

Vinohradská
130 00 Praha 3

www.oswaldova.cz
+420 602 947 670