AKOSW

advokátní kancelář

      REPRAVO.CZ

Mgr. Jan Oswald

  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • v letech 2005 až 2008 vykonával koncipientskou praxi v Praze
  • od roku 2009 je samostatný advokát

Zaměřuje se na oblast trestního práva, obchodně závazkových vztahů, vymáhání pohledávek a na právní otázky související s otázkami software. Specializuje se zejména veškerou spornou agendu a řešení sporů v rozhodčím řízení, a to jak v pozici jak věřitele, tak dlužníka s minimalizací dopadů do majetkové sféry jednotlivých klientů.

Kontakt:

E-mail: jan.oswald@akosw.cz

Tel.:+420606887334