Mgr. Heda Wichová

  • absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno
  • v letech 2003-2007 pracovala jako právník ve stavební společnosti
  • v letech 2008-2009 vykonávala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři v Praze
  • od roku 2010 je samostatná advokátka

Zabývá se zejména občanskoprávními otázkami, rodinným právem a obchodními závazkovými vztahy. Specializuje se rovněž na řešení sporů před obecnými soudy a v rozhodčím řízení, dále na vymáhání pohledávek.

Kontakt: heda.wichova@akosw.cz